Şeytan homoseksual və şizofrenik xarakterlidir. Lut qövmünü homoseksuallıqla azdırmışdır.