Quranda homoseksuallıq

Qurana əsasən, homoseksuallıq qəti şəkildə haramdır

Qurana əsasən, homoseksuallıq qəti şəkildə haramdır

Allah dinin bütün hökmlərini və xırdalıqlarını Quranda bildirmişdir. Qurana uyğun gəlməyən bütün düşüncə və hərəkətlər tamamilə yanlışdır. Öz həvəs və istəkləri, yaxud cəmiyyətin və atalarının batil ənənələri əsasında din adından fətva verənlər Quranda qınanmışdır. Dövrümüzdəki cəmiyyətlərd?...

Hz. Lut

Hz. Lut

Biz Luta da bir hökm və elm verdik, onu çirkin işlər görən bir məmləkətdən xilas etdik. Həqiqətən, onlar pis, fasiq bir tayfa idilər. Biz onu mərhəmətimizə qovuşdurduq, çünki o, doğrudan da, saleh kimsələrdən idi" ("Ənbiya" surəsi, 74-75). Quranda bəhs edilən ən azğın qövmlərdən biri Hz.Lutun qövmüd&uu...

Lut qövmü və həlak olan şəhər

Lut qövmü və həlak olan şəhər

Lut qövmü də təhdidləri yalan saymışdı. Biz də onların üstünə daş yağdıran yel göndərdik (başlarına daş yağdırdıq), yalnız Lutun ailəsini səhər çağı xilas etdik. (Qəmər surəsi, 33-34) Hz. Lutun qövmü homoseksuallığın məşhur olduğu azğın bir qövm idi. Hz. Lut Allah'ın təbliğini gətirdikdə onu inkar e...

Həzrəti Lut qövmünün pozğunluğu

Həzrəti Lut qövmünün pozğunluğu

"Biz Luta da bir hökm və elm verdik, onu çirkin işlər görən bir məmləkətdən xilas etdik. Həqiqətən, onlar pis, fasiq bir tayfa idilər. Biz onu mərhəmətimizə qovuşdurduq, çünki o, doğrudan da, saleh kimsələrdən idi". (Ənbiya surəsi, 74-75) Allah Quranda "Batildən haqqa tapınaraq üzünü Allah`ın fitri ol...