Qadınlar

Qadının heyvan sifətində olduğunu söyləyir

Qadının heyvan sifətində olduğunu söyləyir

Darvin də Mövlana kimi qadınları əskik, heyvan kimi görürdü   Darvin qadının ailə həyatındakı rolunu belə təsvir edirdi: “... oynayacağınız bir əşya – hər halda bir itdən daha yaxşı...” (Darvinin tərcümeyi-halı 1809-1882, ingilis dilində, səh. 232-233)   Darvin “İnsanın mənşəyi” kitabında qa...

“Qadınlarla məsləhətləşməyin” deyir

“Qadınlarla məsləhətləşməyin” deyir

  Məsnəvi, 4-cü cild 2200. Belə olmayan adam diri deyildir ki, İsaya həmdəm olsun...ölü deyildir ki, İsanın ölüləri dirildən nəfəsinə mazhar olsun (şərəflənsin). Kor canı hər yerə addım atar, atılar-düşər, amma heç cür qurtula bilməz!   Gölməçə, gölməçədə balıq ovlayanların bi...

Qadınlarla danışın, dediklərinin əksini edin

Qadınlarla danışın, dediklərinin əksini edin

“Qadınlarla danışın, sonra da dediklərinin əksini edin”. Həqiqətən də onlara qarşı çıxmayanlar həlak oldu. (Məsnəvi, 1-ci cild, 3064-3065-ci beytlər) Tanrının elçisi "qadınların söylədiyinin əksini edin" sözünü necə də doğru söyləmişdir."  dedi ... Qadınlarla məsləhət edin, sonra onların s&ou...