Dinə uyğun olmayan izahlar

Mövlananın ilahlaşdırılması, ağacların Mövlanaya səcdə etdiyini söyləmələri

Mövlananın ilahlaşdırılması, ağacların Mövlanaya səcdə etdiyini söyləmələri

Mövlana səhər tezdən evdən çıxdı, bağın içərisinə doğru yeridi. Mən də hara gedəcək deyə arxasınca gedirdim. O, hansı ağaca rast gəlsə, salam verir və bütün ağaclar səcdə edirdilər və mənə Qurandakı “Ulduz və ağaclar səcdə edərlər” ayəsinin sirrindən bir hikmət göstərirdi. Bu vəziyyət qarşıs...

Özünü nə müsəlman, nə də kafir kimi tanıdır

Özünü nə müsəlman, nə də kafir kimi tanıdır

XVIII Eşq kafiriyik biz, müsəlman başqa. Kiçicik qarışqayıq biz, Süleyman başqa. Bizdən sarı üz istə, ciyər parçası istə. İpək parça satan bəzirgan başqa. XIX Müsəlmanlıq kafirlikdən ayrı bir ovalıq. Ucsuz-bucaqsız ovalıqda sevdamız uzaqlara yayılar. Anlayan oldumu, astaca başını qoyar. Nə müsəl...

Vasitəsiz verilməyən elm dəyərli deyil (Peyğəmbərimizə elm Cəbrayıl vasitəsi ilə gəldiyi üçün (haşa) dəyərli hesab edilmir)

Vasitəsiz verilməyən elm dəyərli deyil (Peyğəmbərimizə elm Cəbrayıl vasitəsi ilə gəldiyi üçün (haşa) dəyərli hesab edilmir)

Qəlbə işləyən, insanı qəlb əhli edən elm insana fayda verir. Yalnız bədənə təsir edən, insan üçün dəyərli olmayan elm yükdən ibarətdir. Tanrı “Yahmilü əsfara-Tövratı öyrənib ona əməl etməyənlər kitab daşıyan eşşəyə bənzəyir” dedi. Tanrıdan vasitəsiz olaraq verilməyən elm gəlini bəzəyən qadının ona ...

Şərabı öyən sözləri

Şərabı öyən sözləri

Seçmə rübailər, s. 43, Mövlananın həyatı və  əsərləri, s. 200 Zövq verən hər şey bu alçaq insanlar bir dəlil əldə edib, dadanmasınlar deyə nəhy edilmişdir. Halbuki şərab, cəng, gözəl sevmək və səma xaslara halaldır,   alçaq insanlara haram. ...

Mövlana Məsnəvinin Quranla eyni olduğundan bəhs edir

Mövlana Məsnəvinin Quranla eyni olduğundan bəhs edir

Bu kitab Məsnəvidir. Məsnəvi həqiqətə çatma və yəqin sirlərini açma barəsində dini təməllərin təməlidir.  Allahın ən böyük fiqhi, Allahın ən aydın yolu, Allahın ən rədd edilməz dəlilidir. Şanları uca, xeyirli yazıçılar öz əlləri ilə yazmışlar onu, tərtəmiz insanlardan başqasının ona toxunmasına icazə verməzlər. M...

Küfr şəriətə çevrilər

Küfr şəriətə çevrilər

Fəridəddin Əttarın –Tanrı ruhunu təqdis etsin-sözünün təfsiri “Ey qafil! Sən nəfs əhlisən, torpaq içindən qan iç! Amma könül sahibi insan zəhər belə yesə, o zəhər bal olar.” Könül sahibi insan açıq-aydın öldürücü zəhər belə yesə, ona ziyan verməz. Çünki o sağ...