Bilinməyən Mövlana

Mövlananın ilahlaşdırılması, ağacların Mövlanaya səcdə etdiyini söyləmələri

Mövlananın ilahlaşdırılması, ağacların Mövlanaya səcdə etdiyini söyləmələri

Mövlana səhər tezdən evdən çıxdı, bağın içərisinə doğru yeridi. Mən də hara gedəcək deyə arxasınca gedirdim. O, hansı ağaca rast gəlsə, salam verir və bütün ağaclar səcdə edirdilər və mənə Qurandakı “Ulduz və ağaclar səcdə edərlər” ayəsinin sirrindən bir hikmət göstərirdi. Bu vəziyyət qarşıs...

Qadının heyvan sifətində olduğunu söyləyir

Qadının heyvan sifətində olduğunu söyləyir

Darvin də Mövlana kimi qadınları əskik, heyvan kimi görürdü   Darvin qadının ailə həyatındakı rolunu belə təsvir edirdi: “... oynayacağınız bir əşya – hər halda bir itdən daha yaxşı...” (Darvinin tərcümeyi-halı 1809-1882, ingilis dilində, səh. 232-233)   Darvin “İnsanın mənşəyi” kitabında qa...

“Qadınlarla məsləhətləşməyin” deyir

“Qadınlarla məsləhətləşməyin” deyir

  Məsnəvi, 4-cü cild 2200. Belə olmayan adam diri deyildir ki, İsaya həmdəm olsun...ölü deyildir ki, İsanın ölüləri dirildən nəfəsinə mazhar olsun (şərəflənsin). Kor canı hər yerə addım atar, atılar-düşər, amma heç cür qurtula bilməz!   Gölməçə, gölməçədə balıq ovlayanların bi...

Oğlanın iri adamdan qorxması hekayəsi

Oğlanın iri adamdan qorxması hekayəsi

Oğlanın iri adamdan qorxması, həmin adamın “Qorxma, övladım, mən ər deyiləm” deməsi. 3155. İri adam bir oğlanı ələ keçirdi. “Bu adam mənə qəsd edər” deyə uşağın rəngi saraldı. Adam dedi ki “ Gözəlim, əmin ol..sən mənim üstümə çıxacaqsan”. Qorxunc görünsəm də, fikir vermə, bil ...

Bir kişi və birlikdə olduğu oğlanla söhbəti..

Bir kişi və birlikdə olduğu oğlanla söhbəti..

Halbuki oyuq qonşuları bir-birinə vurar, dava çıxar. Eşşək tülkü ilə iki-üç dəfə mübahisə etdi. Amma təqlidçi idi, tülkünün hiyləsinə aldandı. Ədəb və anlayışı olmadığı üçün tülkü hiyləsi ilə onu aldatdı. Yemək hərisliyi onu elə alçaltdı ki, beş yüz dəlili olsa d...

Uşaqların ciması (cinsi əlaqəsi)

Uşaqların ciması (cinsi əlaqəsi)

Dünyada daima istənilən, arxasınca gedilən, heç cür əl çəkilməyən bu şəhvət bil ki, uşaqların ciması kimidir. Uşaqların ciması nədir ki? Bir Rüstəmin, bir igidin ciması ilə müqayisədə oyundan ibarətdir. 3435. Xalqın müharibəsi də uşaqların müharibəsi kimidir. Tamamilə mənasız, əsassız və xor görülən! ...