Homoseksuallıqla bağlı açıqlamalar

Mövlana tərəfindən yazıldığı iddia edilən kitablarda dinə və inanca qarşı qəbuledilməz izahlar mövcuddur. Bu sözlərin Mövlana tərəfindən yazılmaması və sonradan əlavə olunması ehtimalı da var. Lakin bu ifadələrin kim tərəfindən yazılması mühüm deyil, əsas olan odur ki, İslama və Qurana qarşıdır və müdafiə ediləcək hər hansı bir cəhəti yoxdur.